AccióEstudi

DIES PER PENSAR, IMAGINAR I CREAR LES ESTRUCTURES DEL RESPECTE

Per a l’escriptora ecofeminista Maria Mies el feminisme és un moviment anarquista que no vol reemplaçar cap elit de poder, sinó que vol construir una societat no jeràrquica i no centralitzada en la qual no existeixin elits que visquin de l’explotació i la dominació d’altres. En la segona edició de les Jornades Acció Dones Visuals – Dies d’Indústria hem volgut viatjar a l’origen del malestar feminista i posar al centre del debat aquests valors sobre els quals se sustenta el patriarcat. Així, posem el focus en les estructures de poder i totes les violències que hi van inexorablement associades a través de dues taules rodones que, seguint el compromís i els objectius d’ACCIÓESTUDI de Dones Visuals, obrin un espai de reflexió que contribueixi activament tant a visibilitzar les injustícies generades per aquest sistema de valors com a posar de relleu, però també a imaginar i crear, formes d’organització horitzontal, col·laboratives i respectuoses amb tota la diversitat que conforma la nostra existència.

D’una banda, creiem urgent parlar de totes les violències que se segueixen perpetuant en el sector audiovisual darrere de les càmeres apuntant totes aquelles pràctiques que ja s’estan portant a terme, o d’altres que podrem imaginar, i que tenen com a objectiu erradicar-les construint espais de treball segurs i respectuosos. D’altra, volem anar fins al moll de l’os i evidenciar les dificultats que comporta desprendre’ns, col·lectivament i individualment, de l’estructura de poder patriarcal. Volem pensar de quina manera fora possible deconstruir-nos per vertaderament trencar amb les dinàmiques de domini i control fortament incrustades en el nostre inconscient col·lectiu. A través d’aquests espais de debat i reflexió, Dones Visuals manté el seu compromís tant amb les professionals del sector audiovisual en tota la seva diversitat, com amb l’ideari feminista i interseccional que conforma el nostre far per seguir caminant cap a un audiovisual complex, respectuós i divers, tant davant com darrere de les càmeres. 

Sobre tot allò que debatem, reflexionem, imaginem i creem, ACCIÓESTUDI en farà un recull que servirà Dones Visuals per dissenyar la seva estratègia d’actuació i seguir treballant en el seu Pla d’Acció, sempre avançant cap a una transformació que no s’atura, que no pot aturar-se. Que ja ens ha fet créixer i que seguirà fent-nos créixer, perquè la força del nostre sentir col·lectiu no només és imparable, sinó també profundament necessària.

Anna Petrus

Coordinadora ACCIÓESTUDI

ANÀLISI DE DADES

Si vols saber algunes de les demandes i anàlisis de dades que hem fet, pots ampliar la informació als següents enllaços:

PROGRAMA ADV – DIES D’INDÚSTRIA

Des d’AccióEstudi es coordinen els conversatoris dels Dies d’indústria. Consulta el PROGRAMA.