• Home
  • Martu Pericas
Imatger
  • Martu Pericas, activista cultural. Persona activista sorda signant, no-binària i queer. Membre de l’equip organitzador del Festival Visibles des del 2020 i membre d’un projecte que elabora glossaris feministes i queer en LSC. Va estudiar Arqueologia i Història de l’Art, i des del 2021 ha començat a donar guies signades a les diferents entitats museístiques de Catalunya, una iniciativa molt necessària i accessible en els àmbits patrimonial i cultural tant de Catalunya com d’Espanya. Treballa a la secretaria de la Comissió de la Joventut Sorda d’Espanya (CJS-CNSE), una comissió que fomenta un espai propi de participació i representació de la joventut sorda, empoderant-ne i facilitant-ne la participació en tots els àmbits de la societat.