Xeitofole
  • Xeito Fole és un artista visual, transbollero dissident, no binari i activista transfeminista i antiespecista. Les seves pràctiques artístiques se centren en la desconstrucció de les identitats hegemòniques i del sistema sexe-gènere, la crítica i reflexió sobre els límits físics i polítics dels cossos i les fronteres. El seu treball es desenvolupa i muta a través de llenguatges digitals com la imatge, el vídeo i el codi de programació creatiu, en estreta vinculació amb suports tecnològics i internet. Des del transfeminismo es pensa i es construeix contínuament.