Cucharita
  • La Carmen i la Lluïsa passen juntes moltes estones, sovint recorden temps passats. La Carmen parla castellà, parla d'en Paco amb enyor. La Lluïsa, en català, fa el mateix amb en Cisco, recorden temps millors i viuen en una nostàlgia constant. Després de varies escenes a diferents indrets i amb converses similars, veiem com en una última escena sopen juntes i es posen a dormir al mateix llit fent la “cucharita”. Observarem, entre els objectes de l’habitació, una fotografia de la Carmen amb el Paco, després una altra de la Lluïsa amb en Cisco, i comprovarem que el Paco i el Cisco són la mateixa persona. Després, en una tercera fotografia, els veiem a tots tres alegres i enamorats.
Natimasegosa