• Home
  • Guspira Films
3 Còpia
  • Guspira Films neix amb la intenció de centrar-se en projectes cinematogràfics d’autor, projectes que neixin d’una vocació personal, però sense oblidar els punts de vista creatius i arriscats. Projectes que puguin ser locals, però que tinguin potencial d’internacionalització, que apel·lin a diferents audiències.  Guspira Films vol treballar d’una forma empàtica i orgànica, amb estructures horitzontals i amb transparència. Vol ser un espai amable i comprensiu. Un dels objectius de Guspira Films és, també, garantir la paritat de gènere en les seves produccions.  Guspira Films vol explicar històries, independentment que siguin de ficció, documentals o experimentals. Vol, també, ampliar els límits sovint tan delimitats dels gèneres o hibridar-los, així com experimentar amb el llenguatge cinematogràfic i amb els diferents suports i formats disponibles.
3 Còpia