• Home
  • Todo lo que no soy
Todoloquenosoy
  • Després de ser acusada de terrorisme, sobreviure a la presó i fugir a l'exili, una jove advocada i activista colombiana viatja cap a l'interior de les memòries per revelar l'abast i la violència dels muntatges judicials al país.