• Home
  • Cristina Calvet
Cristina Calvet
  • Advocada especialitzada en Dret de la Propietat Intel·lectual i coneixedora del funcionament del sector artístic i cultural des de fa mes de 23 anys. El seu primer contacte professional amb aquest sector va ser assessorant a l’Associació professional de representants, promotors i managers de Catalunya (ARC) en l’àmbit de la música (cinc anys); va treballat al Fòrum Universal de les Cultures BARCELONA 2004, SA (durant tres anys des del seu inici fins al seu tancament) com advocada responsable assignada al departament de Producció d’espectacles; i durant més de catorze anys va ser l’advocada responsable de l’assessoria jurídica a l’ Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya, AADPC assessorant legalment a l’organització i als associats en l’àmbit de les arts escèniques i audiovisuals.  Actualment i des del mes de maig de 2021 assessora per compte propi a entitats, professionals i societats del sector audiovisual, musical, plàstic i escènic. En concret, es l’advocada i assessora legal del sindicat Doblatge Unida Barcelona, DUB, de l’Associació Promotora de Dones Cineastes i de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, DONES VISUALS i de l’Associació d’Artistes i Professionals del So Audiovisual, APSA entre moltes d’altres.  També ha reprès els treballs d’investigació de tesi doctoral i es professora associada a la càtedra de dret Internacional Privat de la Universitat de Dret de Barcelona (UB). Combina l’exercici de la professió amb la docència. A destacar: Professora de Dret audiovisual al Grau de Comunicació Audiovisual de la Universitat de Barcelona; coordinadora responsable del mòdul jurídic i professora del Máster en Gestió Cultural de la Universitat Internacional de Catalunya, UIC. Membre del  Comitè Científic i professora del Máster en Drets de la Propietat Intel·lectual i industrial del col·legi d’advocats de Barcelona, ICAB. Professora en el Postgrau en Gestió i Producció d’Espectacles a l’ Institut d’Educació Continua IL3 de Barcelona, centre adscrit a la Universitat de Barcelona. Professora a l’escola ERAM, Escola Universitària. Grau en Arts Escèniques i en Comunicació Audiovisual i Multimèdia (Girona). Professora en el Master de Postproducció audiovisual de la Universitat de la Abat Oliva, UAO.  Articulista que ha format part del llibre editat pel CONCA (Consell Nacional de la Cultura i de les Arts): 150 veus- La cultura de l’endemà, en la que en el mòdul de “Gestió Cultural” tracta sobre l’Artista. Membre de la Comissió de Drets d’Imatge i de Propietat Intel·lectual de l’Il·lustre Col·legi  de l’advocacia de Barcelona. Professional convidada i assistent habitual a seminaris, xerrades i col·loquis on es debat entorn el sector artístic.