Marta Selva
  • Marta Selva Masoliver ha estat fundadora codirectora de la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona i també responsable de continguts de la cooperativa Drac Màgic. Ha col·laborat en diversos mitjans com a crítica cinematogràfica i analista política, i és autora de diversos estudis sobre les relacions entre pedagogia, cultura i cinema, sobre anàlisi fílmica i dels mitjans de comunicació, televisió i publicitat. Ha estat docent a diverses universitats (UOC, URV, UPF i UAB) i imparteix actualment el mòdul de «Documental feminista» al màster de Documental Creatiu de la UAB. Entre les seves publicacions recents, destaca el llibre coescrit amb Anna Solà, Un trajecte pels feminismes fílmics. 30 anys de la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona (2022).